Otello - Extraits musicaux

Verdi – Otello / Del Monaco, Tebaldi, Karajan / London 411 618-2